1
Araştırma & Geliştirme
1
2
Sayısal Dönüşüm
2
3
Teknoloji Stratejileri
3

Acmena, özellikle Nesnelerin İnterneti, Yenilenebilir Enerji ve mobil platformlara yönelik kendi ArGe ve ürün geliştirme faaliyetlerini yürütmektedir. Acmena, kendi ArGe faaliyeti dışında, yerli veya yabancı firmaların ürün veya yazılım geliştirme ihtiyaçlarına da çözüm sunmaktadır.

Acmena, ülkemizde yatırım kararı almış firmalar ile iş birliği yaparak teknoloji hızlandırıcı modeli uygulamakta ve firmaların yerel ürünler geliştirmesi ve konumlandırılmasında aktif üstlenici olmaktadır. Tasarlanacak ürünün mimari yapısı dahil, pazar araştırması ve yerlilik oranları dahil planlama yapılarak teknik ve ticari onay süreci gerçekleştirmektedir.

Sivil toplum örgütleri içinde yönetim sorumluluğu alarak ülkemiz için Teknoloji geliştirme ve üretme ile yenilikçilik konularında bilgi değişimini sürdürmekteyiz. Planlanmakta olan Araştırma Geliştirme ve Teknoloji mevzuatlarını yakından takip etmekte, geri bildirimler ile ülkemiz için en faydalı modelin seçilmesine katkıda bulunmaktadır.

Son yıllarda, devlet tarafından sağlanan teşvikler ile ar-ge şirketlerinin ortak alanlarda konumlanması ile oluşan kümelenme sebebiyle teknoloji geliştirme bölgeleri firmalar tarafından tercih edilmektedir. Günümüzde yerinde ArGe yasası ile firmalar kendi tesislerinde veya teknopark dışında da yerleşim yapmaktadır ancak Üniversite bünyesinde kurulan teknopark sayısı halen tüm ArGe merkezleri içinde büyük bir orana sahiptir.

Günümüzde teknoloji geliştirme bölgelerine olan ihtiyaç artmakta ve üniversiteler özellikle Üniversite Sanayi işbirliğini teşvik etmek, bilimsel çalışma ile ürün geliştirmeyi buluşturmak, ülkemizden çıkacak Patent, faydalı model, fikri mülkiyet çalışmasını teşvik etmek amacı ile bilim ve teknoloji geliştirme merkezlerine olumlu yaklaşmaktadır.

Acmena teknopark planlama, kurulum ve işletme projelerinde, fizibilite, mimari tasarım, teknoloji altyapısı ile bilim kurulu oluşturma, proje/firma seçim ve yönetim sistemi, idari onay sürecine kadar birçok alanda uçtan uca teknopark yol haritası oluşturma hizmetleri vermektedir.

Ar-ge süreci, yazılım veya donanım tasarımı ve ürün geliştirmesi olarak görülmemelidir. Başarılı ar-ge firmaları, geliştirdikleri ürünlerin, pazar ve müşteri ihtiyaçları doğrultusunda tanımlanması, ticarileşmesi, marka oluşturulması ayrıca pazara giriş stratejisi ve pazarlama planı ile birleştirerek süreci anlamlı yönetebilmektedir.

Ülkemizde, Kuruluşlar ArGe yönetim sisteminin geliştirme diliminde kalarak asıl önemli olan ticarileşme sürecini tecrübe ve bilgi eksikliği sebebiyle yerine getirememektedir. Ulusal ve Küresel hibe, teşvik ve fonlardan yararlanma yöntemlerinden faydalanamayan kurum bulunmaktadır. Bu sebeple ar-ge Faaliyetine son veren yada ciddi kaynak israfı ile ürününü pazarlayamayan birçok girişim (start-up) ve Ortak Ölçekli firma bulunmaktadır.

Firmaların ürün yelpazelerini doğru konumlandırmak hangi koşullarda mevcut ürünlerde iyileştirme, yada iş geliştirme amaçlı yeni ürün tasarımı planlama konusunda Acmena kuruluşlara hedefler ve yol haritası oluşturulması desteği vermektedir. Projelerde ortaya çıkan aşırı kaynak kullanımı için öz kaynak fon, hibe ön görüsü yapmakta ve kuruluşa farklı seçeneklerde başvuru ve fon tahsis konusunda yol göstermektedir.

1
Pazar Analizi & İş Planı
1
2
Satış & Pazarlama
2
3
Proje Yönetimi
3

Acmena, İstanbul’un en büyük teknoloji geliştirme üssü olan Teknopark İstanbul’da yerleşik ofisinde, özellikle Nesnelerin İnterneti, Yenilenebilir Enerji ve mobil platformlara yönelik kendi ar-ge faaliyetlerini yürütmektedir.  Acmena, kendi ar-gesi dışında, farklı yerli veya yabancı firmaların ürün veya yazılım geliştirme ihtiyaçlarına da çözüm sunmaktadır. 

Türkiye’nin gözde teknoloji geliştirme bölgesi olan Teknopark İstanbul’a, girişimci firmalar ve ileri teknoloji geliştiren firmalar yoğun talep göstermektedir. Acmena teknopark konumu dolayısı ile ArGe sürecinde pazara giriş ivmesini hızlandırıcı yetkinliği ile firmalara rekabetçilik ve Türkiye pazarına yerelleşme uyumu sağlamaktadır.

Firmaların ArGe sürecinde etkin sorumluluk üstlenme ihtiyaçlarını iş ortağı dış kaynak ArGe modeli uygulanmaktadır. Bu süreç ile pazara daha etkin ancak bir o kadar verimli bir konumlanma sağlanabilmektedir.

Ürün ve hizmetlerin pazarlanması elbette ciddi uzmanlık isteyen bir yapılanmayı gerektirmektedir. Acmena ürün ve hizmet konumlandırmasını en verimli şekilde uygulayabilecek, medya ilişkileri yönetebilen, ayrıca sosyal medya alanında pazarda seçkin konumu olan şirketler tanımlandırılması ve analizi için gerekli çalışmayı yapabilmektedir. Elbette bu alandaki uygulama uzman şirketlerde kalacak ve Acmena Pazar analizi konumlandırması faaliyeti içinde iş birliği oluşturma olarak çalışacaktır.

Satış alanında üstlenilebilecek faaliyetler ise satış takımının oluşturulması ile birlikte satış başarım kriterlerinin belirlenmesi ile ödül sistemi tasarımı konularını kapsamaktadır. Proje ve ürünün karmaşıklığı neticesinde satış öncesi mühendislik hizmetlerinin verilmesini planlanmasında bulunan Acmena bu konuda direkt sorumluluk üstlenebilmektedir. Satış sonrası hizmetler ise tamamen dış kaynak kullanımı olarak sunulmakta ve çağrı merkezi dahil hizmetler planlanarak dış servis sağlayıcılar ile ticari anlaşmalar yapılabilmektedir.

Kamu yönetimini değerlendirme aşamasında ürünün özel pazarda satılabilmesi onay verecek tüm süreçleri dahil edebiliriz. Tescil süreci, ithalat izinlerinin alınması, yerel iş ortakları ile satış sonrası hizmetlerin modellenmesi kamu kuruluşları tarafından yönetilmektedir. Acmena bu alanda direkt bir faaliyet yürütmemekte ancak iş ortakları ile konuya çözüm getirmektedir. Genel olarak merkezde yerleşik kaynaklar ile yönetilebilen bu süreçte güncel yaklaşımlar kullanılmaktadır.

Kamu projelerine bakıldığında satın alma sürecinin kamu ihale kanunu (KIK) çerçevesinde gerçekleşmesi dolayısı ile bu projelerin ilk safhasında başlayarak yerel takımlar tarafından yürütülmesi gerekmektedir. Proje büyüklüğüne bağlı olarak yerel iş ortakları ile insan kaynağ planlaması yapılabilmektedir ancak proje yürütme takımı iş ortakları ile gerçekleşmektedir.

Projenin hayata geçirilmesi aşamasında yine yetkin ve uzman firmalar ile iş birliği yapılarak kurulum ve uygulama dış kaynak olarak gerçekleşmektedir. Acmena bu aşamada kurulumun denetlenmesi, kalite şatlarının karşılanmış olması, müşteri memnuniyeti aşamasında sorumluluk almaktadır. Projenin bir çok yerleşkede uygulanıyor olması durumunda hizmetlerde iş ortakları ile çalışmak verimlilik açından daha olumlu olması durumunda dış kaynak kullanımı tercih edilmektedir.

1
İş Birliği ve Ortaklığı Kurma
1
2
Yatırım, Birleşme ve Satınalma
2
3
Uluslararası Pazar Geliştirme
3

Acmena, İstanbul’un en büyük teknoloji geliştirme üssü olan Teknopark İstanbul’da yerleşik ofisinde, özellikle Nesnelerin İnterneti, Yenilenebilir Enerji ve mobil platformlara yönelik kendi ar-ge faaliyetlerini yürütmektedir.

Acmena, kendi ArGe faaliyeti dışında, yerel ve yabancı firmaların ürün veya yazılım geliştirme ihtiyaçlarına da çözüm sunmaktadır. Avrupa birliği fonlarında çerçevesinde farklı ülkelerin firmalarının bir araya gelmesi ile oluşacak birlikteliklere platform oluşturma konusunda uzmanlığını paylaşmaktadır. Aynı çerçevede ürün bileşenleri çeşitliğini konusunda doğru iş ortağını araştırma ve bileşen bütünleştirilmesinde firmalara destek olmaktadır.

 

Çok uluslu firmaların ülkemizde yatırım analizlerinde ortaya çıkan risk faktörünü en aza indirecek ortak yatırım amacı ile Acmena ortak yatırım ve iş ortaklığı sorumluluğu alma konusunda bir araç olarak devreye girmektedir. Kurumsal Yönetişim, Risk, Uyumluluk (GRC) alalında iş birlikteliği içinde yer alarak finansal olduğu kadar hukuki risk maddelerini karşılayacak tedbirleri yönetebilmektedir.

İş birlikteliği için ortaya çıkabilecek örgüt yapısının doğru modellenmesi ve yetkin değerlerin konuma yerleştirilmesi için yöntemler önerebilmektedir.

Tasarım, üretim, pazar konumlandırması alanlarında hizmet sağlayan Acmena firmaların yatırım sürecinde ortaya çıkabilecek şirket satın almaları, birleşmeleri gibi ileri düzeyde uzmanlık isteyebilecek alanlarda kendi ağını kullanarak uygun iş ortağının bulunması sağlayabilmektedir. Bu alanda konusunda deneyimli olan yerel kuruluşlar olduğu kadar uluslar arası seçkin firmalar ile her düzeyde iletişim kurulabilmektedir.