Acmena ismi Latince’den gelmekte ve Türkçe’de “Alev Ağacı” olarak bilinmektedir.

Acmena, ulusal ve uluslarası firmaların yönetim süreçlerinde yaşadıkları zorluklara yeni yaklaşımlar ve çözümler getirmek, projelerini yönetmek, birlikte fırsatlar yaratmak ve bu fırsatlara birlikte yatırım yapmak amacıyla 2011 yılında kurulmuştur. Acmena bir yandan yönetim süreçlerine odaklanırken diğer yandan da kendi yatırımıyla araştırma ve geliştirme faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu amaçla iki yıl önce İstanbul’un en büyük teknoloji üssü olan Sabiha Gökçen Havalimanı yanındaki Teknopark İstanbul’a taşınmıştır.

 Acmena, kurulduktan kısa bir süre sonra T.C. Türkiye Patent Enstitüsü’ne (TPE) marka tescili için başvurmuştur ve 2013 sonunda TPE, markamızı tescil etmiştir. Acmena TPE marka tescilinden hemen sonra World Intellectual Property Organisation (WIPO) üzerinden küresel marka tescilne başvurmuştur.

Acmena, Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya, Belçika, Hollanda, Lüksemburg ve ABD‘de tescil edilmiş bir markadır.

ALANLAR

Teknoloji 1
Yönetim 2
Yatırım 3

Özgün ürün geliştirme sürecinde Acmena markalı tasarımların yanı sıra iş ortaklarımız ile birlikte tasarım faaliyetlerimizi yürütüyoruz. İş ortaklarımıza ürün geliştirme safhasının başlangıcından, kavramsal tasarım, pazar araştırması, fizibilite, tasarım süreci yönetimi, satış sistemi, pazarlama, sosyal medya ve ürün yaşam döngüsü sürecinde destek oluyoruz.

Teknolojilerin seçiminde bilişim alanında, ‘Nesnelerin İnterneti’, ‘Endüstri 4.0’ ve üretim teknolojileri, büyük veri, mikro elektronik ve donanım tasarımı gibi uç teknolojiler ile birlikte geleneksel ürünlerin pazar araştırması ve konumlandırılması da dahil olmak üzere birçok faaliyeti yürütmekteyiz. Yenilenebilir Enerji alanında güneş enerjisi ağırlıklı olarak proje tasarımı ve donanım seçimi ile birlikte finansal analizler hazırlıyoruz. 

Kapsamlı geniş projelerin yönetiminde, ülkemizde kurulması planlanan tesisler dahil olmak üzere, idari süreçleri yönetmek uzmanlık alanlarımız arasında yer alıyor.

Proje yönetiminde çok uluslu firmaların Türkiye faaliyetlerinin yol haritasının oluşturulması, yatırımlarının planlanması, onay süreçlerinin belirlenmesi ve proje süresince yönetim içinde yer alarak başarı faktörlerini yerine getirilmesi dahil projenin karlı ve sürdürülebilir bir şekilde hayata geçmesini planlıyoruz. Yönetim konusunda uzmanlıklarımız içinde Kamu projeleri yönetimi ve firmanın resmi temsili dahil olmak üzere, hukuki ve ticari yapının oluşturulmasını sağlıyoruz.

Projenin faaliyete geçmesini takip eden süreç içerisinde, gerektiği durumda kurulacak firma, girişim süreçlerinin yönetilmesi ve takibi, insan kaynakları, finans gibi örgütlenmeler için sistemler oluşturuyoruz. Faaliyet süreci içerisinde yönetim kurullarında yer alarak planlanan hedeflere uyum ve kurumsal konumlandırma alanında stratejilerin doğru yürütüldüğünün izlenmesini sağlıyoruz.

Proje planlama aşamasında özellikle yabancı firmaların ihtiyaç duydukları yerli yatırımın ihtiyaçlarının belirlenmesi, finansal analizlerin yapılması, yeni bir girişim kurulacaksa sermaye ve nakit akış tablolarının oluşturulması kapsamlı bir rapor olarak hazırlanmaktadır.

Bu aşamadan sonra ortaya çıkabilecek işbirlikleri sonucu ortak girişim şirketi kurulması öngörülmüş ise bu yatırımın içinde yer alma konusunda firmalar ile birlikte çalışabiliyoruz. Girişim şirketinde örgüt modellemesi ve içi süreçlerin tasarlanmasında yol gösterici olabiliyoruz.

Proje yönetiminin bir parçası olarak proje finansmanı, yatırım, fon temini, devlet ArGe destek programlarına başvuru ile ayrıca Avrupa fonları ile proje başvurusu ve fon temini konusunda doküman hazırlıyoruz.

İş planları çerçevesinde yürütme faaliyetinde bulunmanın yanı sıra yatırım yapan firma ile birlikte varlık yönetimi, proje seçimi, verimlilik gibi finansal denetim konularında ortak çalışabiliyoruz.

YETKİNLİKLER

Liderlik ve Tecrübe

Acmena çalışanları, uzun yıllar konularında lider firmaların üst düzey yönetim görevlerinde bulunmuştur. Geçmişte Nortel, Cisco ve Samsung gibi Küresel firmalardan, Teknoloji Holding, Anel Grup ve Telpa gibi yerli firmalarda liderlik konumlarını sürdürerek, şirket satın alma ve satma, ortaklık kurma, halka arz süreçlerini yürüterek deneyimlerini pekiştirmişlerdir.

Yöneticilerimiz (STK) Sivil Toplum kuruluşlarında yönetim kurullarında yer alarak sektörel temelli yenileşimin içinde olmuşlardır.

Yönetim Bilimleri

Yönetim Bilimleri alanında uzman olan Acmena çalışanları, küresel ölçekte kabul görmüş yönetim tekniklerini uygulamaktadır. Acmena, özellikle Toplam Kalite Yönetimi (TQM), e-dönüşüm, kurumsal yönetişim, Kurumsal Sosyal Sorumlukluk gibi projelerde yer alarak uzmanlığını geliştirmiştir.

Acmena yönetim ekibi, sosyal sorumluluk kapsamında yönetim bilimleri konularında üniversite ve STK’larda dersler ve seminerler vermektedir ve konuşmacı olarak yer almaktadır.

Ekosistem

Acmena sahip olduğu geniş yönetici ve uzman ağı ile bir çok proje için, şirket birleşmeleri, farklı paydaşların proje kapsamına dahil edilmesi, farklı hukuki, ticari ve regülasyon kriterlerinin yönetilmesi ile teknik karmaşıklıklara çözüm ortakları birliktelikleri oluşturabilmektedir.

Bu kapsamda oluşacak birliktelik “EcoSistem” için ticari ve teknik modellemesi yapabilmektedir.

Acmena

SUAT BAYSAN
CEO & KURUCU
SUAT BAYSAN
Elektronik Mühendisi olan Suat Baysan, meslek yaşamına Netaş’ta tasarım mühendisi olarak başladı. Baysan, 10 yıl boyunca Ar-Ge’den ilerleyen 10 yılda 25 ülkeden sorumlu başkan yardımcısı olarak görev yaptı. 1999-2005 yılları arasında Cisco Systems Türkiye Genel Müdürü olarak görev alan Baysan, 2005’te Anel Grup’a katıldı. Acmena kurucu ortağı olan Suat Baysan, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) Yönetim Kurulu Üyeliği görevini de sürdürmektedir.