Acmena

İsmini Latince’den alan ve Türkçe’de “Alev Ağacı” olarak bilinen Acmena, ulusal ve uluslarası firmaların yönetim süreçlerinde yaşadıkları zorluklara yeni yaklaşımlar ve çözümler getirmek, projelerini yönetmek ve hızlandırmak, birlikte fırsatlar yaratmak ve bu fırsatlara birlikte yatırım yapmak amacıyla 2011 yılında kurulmuştur. Acmena bir yandan yönetim süreçlerine odaklanırken diğer yandan da kendi yatırımıyla araştırma ve geliştirme faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu amaçla iki yıl önce İstanbul’un en büyük teknoloji üssü olan Sabiha Gökçen Havalimanı yanındaki Teknopark İstanbul’a taşınmıştır.

TEKNOLOJİ

Küresel düzeyde ileri teknolojileri araştırıyor, bu teknolojileri kendi bünyemizde veya yerli-yabancı şirketler ile geliştiriyor ve yönetiyoruz. 

YÖNETİM

Ulusal ve uluslararası firmalar ile işbirliği yaparak, kritik süreçlerini yönetiyor ve bu süreçte gerekli tüm analizlerini hazırlıyoruz.

 

YATIRIM

İşbirlikleri sonucu ortaya çıkan projeler için hem yatırım ve yatırımcı planını oluşturuyor, hem de gerekli hallerde bu projelere yatırım yapıyoruz. 

Sektörler

BİLİŞİM BİLİŞİM
BİLİŞİM

Acmena, telekom altyapı ürünlerinden mobil cihazlara, Nesnelerin İnterneti’nden son teknoloji yazılımlara ve mikroelektronik gibi karmaşık yapılar dahil çok geniş bir yelpazede, uzmanlığı ve yetkinliğiyle bilişim sektörüne yönelik hizmetler sunmaktadır.

Enerji Enerji
Enerji

Güneş Enerjisi başta olmak üzere yenilenebilir enerjinin tüm alanlarına hizmet veren Acmena, geçmişte Türkiye’nin ilk PV Panel fabrikası (13 MW’lık kapasiteli) kurulumu ve 1.2 MW gücünde Avrupa Birliği destekli GES projesini modellemiş, tasarlamış ve uygulamasını gerçekleştirerek uçtan uca yönetmiştir. Acmena ayrıca, güneş enerjisi ve IoT birlikteliği kapsamında Okan Üniversitesi ile ortak proje yürütmektedir.

Savunma Savunma
Savunma

Savunma sektöründe özellikle bilişim sistemlerine yönelik birçok proje içinde yer almış olan Acmena yöneticileri, deneyimlerini yeni girişimler ile paylaşmaktadır. Yöneticilerimiz AIS, TAFICS, JEMUS vb. birçok önemli savunma projesinde yürütücü olarak yer almıştır.

UZMANLIKLAR

ARAŞTIRMA & GELİŞTİRME

Teknopark Istanbul’da bulunan ar-ge merkezimizde IoT, Enerji ve Mobil Uygulamalar ile ilgili araştırma geliştirme yapıyoruz

SAYISAL DÖNÜŞÜM

IoT, Yapay Zeka, Endistri 4.0 teknolojileri temelinde kurumların sayısal dönüşüm staretjilerini oluşturuyoruz.

TEKNOLOJİ STRATEJİLERİ

Teknoparklara yönelik kurulum stratejisi ve işletme modeline ilave olarak, girişim firmalarına ar-ge ve ticarileşme yol haritaları çiziyoruz

PAZAR ANALİZİ & İŞ PLANI

Ulusal ve uluslararası firmalara ürün ve hizmetleri ile ilgili pazar analizleri, sektör raporları, iş planları ve strateji oluşturuyoruz

SATIŞ & PAZARLAMA

Ürün veya hizmetlerin pazar koşullarının incelenmesi, mevcut durum analizi ve yeni satış-pazarlama stratejilerinin belirlenmesi

PROJE YÖNETİMİ

 Devlet birimleri, yerel yönetimler ve özel sektör şirketleri ile ilişkilerin geliştirilmesi, yönetilmesi ve  projelerde teklif hazırlama aşamasından, uygulamaya kadar tüm süreci yönetebiliyoruz

İŞ BİRLİĞİ VE ORTAKLIĞI KURMA

Firmaların ürün ve hizmetlerine yönelik Türkiye veya bölge ülkelerde iş ortaklıkları kuruyor ve bu işleri onlar adına yönetiyoruz

YATIRIM, BİRLEŞME VE SATINALMA

Yenilikçi yönü kuvvetli ve gelir modeli mantıklı yeni teknoloji ürün ve hizmetlere sahip girişimlere yatırım yapıyor veya birleşme ve satınalma süreçlerini yönetiyoruz.

ULUSLARARASI PAZAR GELİŞTİRME

Şirketlere mevcut veya yeni ürünleri ile ilgili uluslararası pazarlara erişim modellerini belirliyor, ilişkileri kuruyor ve yönetiyoruz.

Referanslar

Samsung
Eutelsat
Foxconn
Centile
Detecon
Bilisim
Med Idea
Bonbon Tech
Topaz
Beta
ICT Media
BT Haber

EĞİTİM

Acmena, şirketlerdeki üst düzey yönetim ekibinin, hızla önemi artan sayısallaşmaya hazır olması ve sayısallaşma dönüşüm programlarının hızla uygulayabilmesi için, yönetici seviyesinde aşağıdaki 4 ana modülden oluşan “Sayısal Dönüşüm Modelleri” üzerine eğitimler vermektedir.

Müşterilere yönelik dış süreçlerde farklılık ve etkinlik kazanılması için

Dijital İş Modeli

 

İç süreçlerde (İK, Finans, ar-ge vb.) verimlilik ve rekabetçilik kazanılması için

Dijital İşletme Modeli

 

Üst yönetim ve liderlerin kurumsal yönetişim kriterlerini sayısal ortama uygun hale getirmeleri, becerilerini geliştirmeleri ve değişim haritalarını düzenleyebilmesi için

Dijital Yönetim Modeli

 

Teknolojinin iş süreçleri üzerindeki etkilerinin liderler tarafından benimsenmesi ve uygulanması

Teknoloji Modeli

KURUCULAR

SUAT BAYSAN
CEO & KURUCU
KENAN ŞİNASİ
KURUCU