Acmena takes it’s name from the Latin word meaning “Flame Tree”.

Acmena, is established in 2011 to cater for and provide alternative approaches to National & International companies for managing technically large & complex projects and processes which are designed through Acmena professional services. Managing projects seemlessly as a joint team, creating new business opportunities, and pursuing joint investment plans are within Acmena expertise. As Acmena activities are also carried out for product development in the form of research and development projects which are expected to be finalized as investment opportunities. 

 Acmena, has applied to Turkish Patent Institute (TPE) where the application has received approval and “Acmena” brand is registered in 2013. Soon after TPE approval a second application is made to World Intellectual Property Organisation (WIPO) for a global brand recognition.

As result, Acmena, is now a registered brand in

Germany, UK, France, Italy, Belgium, Nederlands, Luxembourg, and the United States of America.

AREAS

Technology 1
Management 2
Investment 3

Acmena indulges in developing unique products as well as involving is jointly developing market specific solutions with partners. R&D project funding alternatives are also planned through own financial resource availability and state funds application. R&D and product design cycle process is supported from, concept, market research, fisibility analysis, sales and marketing modeling and finally to social media and product position stages.

Technology selection covers ICT fields in terms of “Internet of Things” Industry 4.0 and manufacturing technologies, big data analytics, microelectronic technologies, hardware circuit designs. In the field of renewable energy Acmena has capabilites that would guide the vendors and investors to be located in the country. Renewable energy focus lies within the solar sector for site planning and engineering. Distributed energy production techniques and application to SME and household solutions are within the expertise of Acmena team and ecosystem.

Management of comprehensive large projects, including the facilities planned to be established in our country, is among our areas of expertise in managing admisitrative processes.

Proje yönetiminde çok uluslu firmaların Türkiye faaliyetlerinin yol haritasının oluşturulması, yatırımlarının planlanması, onay süreçlerinin belirlenmesi ve proje süresince yönetim içinde yer alarak başarı faktörlerini yerine getirilmesi dahil projenin karlı ve sürdürülebilir bir şekilde hayata geçmesini planlıyoruz. Yönetim konusunda uzmanlıklarımız içinde Kamu projeleri yönetimi ve firmanın resmi temsili dahil olmak üzere, hukuki ve ticari yapının oluşturulmasını sağlıyoruz.

Projenin faaliyete geçmesini takip eden süreç içerisinde, gerektiği durumda kurulacak firma, girişim süreçlerinin yönetilmesi ve takibi, insan kaynakları, finans gibi örgütlenmeler için sistemler oluşturuyoruz. Faaliyet süreci içerisinde yönetim kurullarında yer alarak planlanan hedeflere uyum ve kurumsal konumlandırma alanında stratejilerin doğru yürütüldüğünün izlenmesini sağlıyoruz.

Proje planlama aşamasında özellikle yabancı firmaların ihtiyaç duydukları yerli yatırımın ihtiyaçlarının belirlenmesi, finansal analizlerin yapılması, yeni bir girişim kurulacaksa sermaye ve nakit akış tablolarının oluşturulması kapsamlı bir rapor olarak hazırlanmaktadır.

Bu aşamadan sonra ortaya çıkabilecek işbirlikleri sonucu ortak girişim şirketi kurulması öngörülmüş ise bu yatırımın içinde yer alma konusunda firmalar ile birlikte çalışabiliyoruz. Girişim şirketinde örgüt modellemesi ve içi süreçlerin tasarlanmasında yol gösterici olabiliyoruz.

Proje yönetiminin bir parçası olarak proje finansmanı, yatırım, fon temini, devlet ArGe destek programlarına başvuru ile ayrıca Avrupa fonları ile proje başvurusu ve fon temini konusunda doküman hazırlıyoruz.

İş planları çerçevesinde yürütme faaliyetinde bulunmanın yanı sıra yatırım yapan firma ile birlikte varlık yönetimi, proje seçimi, verimlilik gibi finansal denetim konularında ortak çalışabiliyoruz.

COMPETENCES

Leadership and Experience

Acmena çalışanları, uzun yıllar konularında lider firmaların üst düzey yönetim görevlerinde bulunmuştur. Geçmişte Nortel, Cisco ve Samsung gibi Küresel firmalardan, Teknoloji Holding, Anel Grup ve Telpa gibi yerli firmalarda liderlik konumlarını sürdürerek, şirket satın alma ve satma, ortaklık kurma, halka arz süreçlerini yürüterek deneyimlerini pekiştirmişlerdir.

Yöneticilerimiz (STK) Sivil Toplum kuruluşlarında yönetim kurullarında yer alarak sektörel temelli yenileşimin içinde olmuşlardır.

Management Sciences

Yönetim Bilimleri alanında uzman olan Acmena çalışanları, küresel ölçekte kabul görmüş yönetim tekniklerini uygulamaktadır. Acmena, özellikle Toplam Kalite Yönetimi (TQM), e-dönüşüm, kurumsal yönetişim, Kurumsal Sosyal Sorumlukluk gibi projelerde yer alarak uzmanlığını geliştirmiştir.

Acmena yönetim ekibi, sosyal sorumluluk kapsamında yönetim bilimleri konularında üniversite ve STK’larda dersler ve seminerler vermektedir ve konuşmacı olarak yer almaktadır.

Ecosystem

Acmena sahip olduğu geniş yönetici ve uzman ağı ile bir çok proje için, şirket birleşmeleri, farklı paydaşların proje kapsamına dahil edilmesi, farklı hukuki, ticari ve regülasyon kriterlerinin yönetilmesi ile teknik karmaşıklıklara çözüm ortakları birliktelikleri oluşturabilmektedir.

Bu kapsamda oluşacak birliktelik “EcoSistem” için ticari ve teknik modellemesi yapabilmektedir.

Acmena

SUAT BAYSAN
CEO & FOUNDER
SUAT BAYSAN
Suat Baysan, an electronic engineer, started his career as a design engineer at Netaş. Worked his last 10 years in the company as the vice president responsible for the R&D department. In the years between 1999-2005, he worked in Cisco Systems mission area BEYSAN Turkey as president. In 2005 joined the Anel Group. Suat Baysan founding partner for Acmena, maintains the role for Technology Development Foundation of Turkey (TTGV) as a management board member.