SAYISAL DÖNÜŞÜM METODOLOJİSİ EĞİTİMİ

Sayısal Çağda Yönetişim Modelleri

 

Günümüzde Nesnelerin İnterneti (Internet of Things), Endüstri 4.0 (E4.0) ve Yapay Zeka’nın (AI) önderliğinde baş döndürücü gelişmeler yaşanıyor. Bu kavramlar aynı zamanda şirketlerin yönetim süreçlerinde yaşanacak dijital dönüşüme de öncülük ediyor.
Şirketlerde bu dönüşüme öncü olacak yöneticiler, sayısal ortamda kurumsal kimlik kriterlerini nasıl belirleyecekleri ve değişim-dönüşüm haritalarını nasıl ortaya çıkaracakları konusunda sorun yaşamaktadır.

 

Acmena, şirketlerdeki üst düzey yönetim ekibinin, hızla önemi artan sayısallaşmaya hazır olması ve sayısallaşma dönüşüm programlarını hızla uygulayabilmesi için, yönetici seviyesinde aşağıdaki 4 ana modülden oluşan “Sayısal Dönüşüm Modelleri” üzerine eğitimler vermektedir.

Eğitim takvimi için tıklayınız

EĞİTİM MODÜLLERİ VE İÇERİK

Sayısal Yönetim Modeli (L) 1
Sayısal İş Modeli (B) 2
Sayısal İşletme Modeli (O) 3
Sayısal Teknoloji Modeli (T) 4

L modülünde (L: leadership) sayısallaşmanın ne olduğu ve liderlerin sayısallaşırken nelere dikkat etmesi gerektiğine yönelik konular tartışılmaktadır. L modülü 4 alt modülden oluşmaktadır:

L1Yönetişim: Sayısallaşma Göstergeleri, Yönetişim Modeli, Vizyon-Misyon, Sürdürülebilir Rekabetçilik, YK Yapısı ve CDO, Sayısallaşmanın Etkileri
L2 Kurumsal Mimari: Hedefler, Pazar Modeli, Pazar-Ürün Mimarisi, Pazar-Ürün Haritaları, Strateji, Yıllık Programlar, Sayısallaşmanın Etkileri
L3 Ortam: Müşteriler, İş Ortakları, Çalışanlar, Kültür –Şeffaflık, Altyapı
L4 Liderlik: Liderden Beklentiler, Lider İkilemi, Değişim ve Sayısallaşmaya Uyumu, Sayısal Kontrol Paneli

B modülünde (B: business) dış çevrede yani ekosistemde yer alan müşteri, satış ve pazarlama, marka, sosyal medya vb. alanlarda, sayısallaşmanın nasıl şekilleneceği konuları tartışılmaktadır . B modülü 4 alt modülden oluşmaktadır:

B1Pazarlama ve Satış: Planlama Süreci, Ürün Pazar Matrisi, Satışın Çekim Gücü, İş Geliştirme, CRM, Servis, Tedarik Zinciri Yönetimi
B2 Oyun Alanı: İş ortakları ve kanal
B3 Sosyal Medya: Marka, Algı, Dinleme, Yorum, Kullanma, Büyük Veri, Analiz
B4 Ortak Değer Yaratma: Sosyal Sorumluluk

O modülünde (O: operations) strateji, destek birimleri, ar-ge, yerleşke vb. iç süreçlerde verimliliğin arttırılması için sayısallaşmanın nasıl uygulanacağı konuları tartışılmaktadır . O modülü 4 alt modülden oluşmaktadır:

O1Strateji ve Süreçler: Toplam Kalite Yönetimi (TKY), Mükemmellik Modeli, Proje Süreç Yönetimi
O2 Kaynak Yönetimi: ERP, Finans, İK (Yetkinlik, Soft Skills, Satış Odaklı Ödül), Hukuk, Bilgi Teknolojileri, Eğitim, Demirbaş, Bina
O3 ArGe ve İnovasyon: Ürün Geliştirme Kapı Süreci, Ölçme, Ödüllendirme, Altyapı, Açık İnovasyon
O4 Modern Yerleşke: Akıllı Bina, Giriş Sistemleri, Isı Haritaları, Bina Yönetim Sistemi ve İletişim Altyapısı, Mimari Tasarım, Odak Noktaları, Çekim Noktaları, Laboratuarlar, Sosyal Alanlar

T modülünde (T: technology) sayısal teknolojilerin nasıl şekillendiği ve küresel iş dünyasını nelerin beklediği konuları tartışılmaktadır . T modülü 4 alt modülden oluşmaktadır:

T1Altyapı: Platform, Sanallaştırma, İçerik Duyarlılık
T2 Bulut Bilişim: PaaS, SaaS, Büyük Veri, Veri Merkezi
T3 IoT ve E4.0: Nesneler, Veri Toplama, Analiz, Anlamlandırma, Siber (Eklemeli) Üretim
T4 Güvenlik: Blockchain, Güvenlik, Veri Saklama, Veri Değişimi, Depolama

KATILIMCI PROFİLİ

1
CxO
2
DİREKTÖRLER
3
YÖNETİCİLER
4
MÜDÜRLER

EĞİTİM PAKETLERİ

FARKINDALIK
Evre - 1
FARKINDALIK

     Dört modül, sıkıştırılmış anlatım,

     1 günlük eğitim

     10-15 toplam katılımcı

     Temel kavramları tanıtacak, farkındalık eğitimi

SAYISAL GÜNDEM
Evre - 2
SAYISAL GÜNDEM

      Dört modül, her modüle 1 gün anlatım,

      4 günlük eğitim

      10-15 toplam katılımcı

      Her gün son oturum çalıştay ve sayısal gündem oluşturma

KURUMSAL MİMARİ
Evre - 3
KURUMSAL MİMARİ

      Dönemlik kurumsal dönüşüm projesi

      3-6-9-12 aylık program, karşılıklı zaman planı ve bütçeleme

      Sayısal gündem uygulama planı

      Kurumsal dönüşüm uygulamasının kurum önceliklerine göre belirlenmesi

Suat Baysan'la Sayısal Çağda Yönetişim Modelleri

Eğitim takvimi için tıklayınız

İletişim