DIGITAL TRANSFORMATION METHODOLOGY TRAINING

Digital Age Governance Models

 

Today Nesnelerin İnterneti (Internet of Things), Endüstri 4.0 (E4.0) ve Yapay Zeka’nın (AI) önderliğinde baş döndürücü gelişmeler yaşanıyor. Bu kavramlar aynı zamanda şirketlerin yönetim süreçlerinde yaşanacak dijital dönüşüme de öncülük ediyor.
Şirketlerde bu dönüşüme öncü olacak yöneticiler, sayısal ortamda kurumsal kimlik kriterlerini nasıl belirleyecekleri ve değişim-dönüşüm haritalarını nasıl ortaya çıkaracakları konusunda sorun yaşamaktadır.

 

Acmena, şirketlerdeki üst düzey yönetim ekibinin, hızla önemi artan sayısallaşmaya hazır olması ve sayısallaşma dönüşüm programlarını hızla uygulayabilmesi için, yönetici seviyesinde aşağıdaki 4 ana modülden oluşan “Sayısal Dönüşüm Modelleri” üzerine eğitimler vermektedir.

TRAINING MODULES & CONTENT

Digital Management Model (L) 1
Digital Business Model (B) 2
Digital Operations Model (O) 3
Digital Technology Model (T) 4

L modülünde (L: leadership) sayısallaşmanın ne olduğu ve liderlerin sayısallaşırken nelere dikkat etmesi gerektiğine yönelik konular tartışılmaktadır. L modülü 4 alt modülden oluşmaktadır:

L1Governance: Digitalization Indicators, Governance Model, Vision-Mission, Sustainable Competitiveness, Board Structure & CDO, Digitalization Effects
L2 Corporate Architecture: Targets, Market Model, Market-Product Architecture, Market-Product Maps, Strategy, Annual Programs, Digitalization Effects
L3 Environment: Customers, Partners, Emplyees, Culture – Transparency, Infrastructure
L4 Leadership: Expectations from the leader, Leader Dilemma, Change and Digitalization Compatibility, Digital Control Dashboard

L modülünde (B: business) dış çevrede yani ekosistemde yer alan müşteri, satış ve pazarlama, marka, sosyal medya vb. alanlarda, sayısallaşmanın nasıl şekilleneceği konuları tartışılmaktadır . B modülü 4 alt modülden oluşmaktadır:

B1Marketing and Sales : Planning Process, Product-Market Matrix, Attraction of Sales, Business Development, CRM, Services, Supply Chain Management
B2 Game Field: Partners and Channel
B3 Social Media: Brand, Sense, Hearing, Interpretation, Usage, Big Data, Analysis
B4 Common Value Creation: Social Responsibility

O modülünde (O: operations) strateji, destek birimleri, ar-ge, yerleşke vb. iç süreçlerde verimliliğin arttırılması için sayısallaşmanın nasıl uygulanacağı konuları tartışılmaktadır . O modülü 4 alt modülden oluşmaktadır:

O1Strategy and Processes: Total Quality Management (TQM), Exellence Model, Project Process Management
O2 Resource Management: ERP, Finance, HR (Competence, Soft Skills, Sales-driven reward), Legal, IT, Training, Fixed Assets, Building
O3 R&D and Innovation: Product Development Gate Process, Measurement, Rewarding, Infrastructure, Open Innovation
O4 Modern Campus: Smart Building, Enterance Systems, Heat Maps, Building Mng. Systems and Communication Infrastructure, Architecture Desing, Focal Spots, Attractor  Points Laboratories, Social Areas

T modülünde (T: technology) sayısal teknolojilerin nasıl şekillendiği ve küresel iş dünyasını nelerin beklediği konuları tartışılmaktadır . T modülü 4 alt modülden oluşmaktadır:

T1Infrastructure: Platform, Virtualization, Content Sensitivity
T2 Cloud Computing: PaaS, SaaS, Big Data, Data Center
T3 IoT ve I4.0: Things, Data Collection, Analysis, Cognitive, Cyber (Additive) Manufacturing
T4 Security: Blockchain, Security, Data Storage, Data Exchange

PARTICIPANT PROFILE

1
CxO
2
DIRECTORS
3
EXECUTIVES
4
MANAGERS

TRAINING PACKAGES

AWARENESS
Evre - 1
AWARENESS

     Dört modül, sıkıştırılmış anlatım,

     1 günlük eğitim

     10-15 toplam katılımcı

     Temel kavramları tanıtacak, farkındalık eğitimi

DIGITAL AGENDA
Evre - 2
DIGITAL AGENDA

      Dört modül, her modüle 1 gün anlatım,

      4 günlük eğitim

      10-15 toplam katılımcı

      Her gün son oturum çalıştay ve sayısal gündem oluşturma

CORPORATE ARCHITECTURE
Evre - 3
CORPORATE ARCHITECTURE

      Dönemlik kurumsal dönüşüm projesi

      3-6-9-12 aylık program, karşılıklı zaman planı ve bütçeleme

      Sayısal gündem uygulama planı

      Kurumsal dönüşüm uygulamasının kurum önceliklerine göre belirlenmesi

Contact

info@acmena.com.tr