Acmena

Acmena takes it’s name from the latin word meaning Flame Tree

 

Acmena, is established in 2011 to cater for and provide alternative approaches to National & International companies for managing technically large & complex projects and processes which are designed through Acmena professional services. Managing projects seemlessly as a joint team, creating new business opportunities, and pursuing joint investment plans are within Acmena expertise. As Acmena activities are also carried out for product development in the form of research and development projects which are expected to be finalised as invetsment opportunities. To carry out these valuable functions Acmena is now located at Istanbul Technopark within the Sabiha Gökçen Airport facility known as one of the largest hightech science campuses in Turkey.

TECHNOLOGY

Küresel düzeyde ileri teknolojileri araştırıyor, bu teknolojileri kendi bünyemizde veya yerli-yabancı şirketler ile geliştiriyor ve yönetiyoruz. 

MANAGEMENT

Ulusal ve uluslararası firmalar ile işbirliği yaparak, kritik süreçlerini yönetiyor ve bu süreçte gerekli tüm analizlerini hazırlıyoruz.

 

INVESTMENT

İşbirlikleri sonucu ortaya çıkan projeler için hem yatırım ve yatırımcı planını oluşturuyor, hem de gerekli hallerde bu projelere yatırım yapıyoruz. 

Sectors

Informatics Informatics
Informatics

Acmena, telekom altyapı ürünlerinden mobil cihazlara, Nesnelerin İnterneti’nden son teknoloji yazılımlara ve mikroelektronik gibi karmaşık yapılar dahil çok geniş bir yelpazede, uzmanlığı ve yetkinliğiyle bilişim sektörüne yönelik hizmetler sunmaktadır.

Energy Energy
Energy

Güneş Enerjisi başta olmak üzere yenilenebilir enerjinin tüm alanlarına hizmet veren Acmena, geçmişte Türkiye’nin ilk PV Panel fabrikası (13 MW’lık kapasiteli) kurulumu ve 1.2 MW gücünde Avrupa Birliği destekli GES projesini modellemiş, tasarlamış ve uygulamasını gerçekleştirerek uçtan uca yönetmiştir. Acmena ayrıca, güneş enerjisi ve IoT birlikteliği kapsamında Okan Üniversitesi ile ortak proje yürütmektedir.

Defense Defense
Defense

Savunma sektöründe özellikle bilişim sistemlerine yönelik birçok proje içinde yer almış olan Acmena yöneticileri, deneyimlerini yeni girişimler ile paylaşmaktadır. Yöneticilerimiz AIS, TAFICS, JEMUS vb. birçok önemli savunma projesinde yürütücü olarak yer almıştır.

EXPERTISE

RESEARCH & DEVELOPMENT

Teknopark Istanbul’da bulunan ar-ge merkezimizde IoT, Enerji ve Mobil Uygulamalar ile ilgili araştırma geliştirme yapıyoruz

DIGITAL TRANSFORMATION

IoT, Yapay Zeka, Endistri 4.0 teknolojileri temelinde kurumların sayısal dönüşüm staretjilerini oluşturuyoruz.

TECHNOLOGY STRATEGIES

Teknoparklara yönelik kurulum stratejisi ve işletme modeline ilave olarak, girişim firmalarına ar-ge ve ticarileşme yol haritaları çiziyoruz

MARKET ANALYSIS & BUSINESS PLAN

Ulusal ve uluslararası firmalara ürün ve hizmetleri ile ilgili pazar analizleri, sektör raporları, iş planları ve strateji oluşturuyoruz

SALES & MARKETING

Ürün veya hizmetlerin pazar koşullarının incelenmesi, mevcut durum analizi ve yeni satış-pazarlama stratejilerinin belirlenmesi

PROJECT MANAGEMENT

Devlet birimleri, yerel yönetimler ve özel sektör şirketleri ile ilişkilerin geliştirilmesi, yönetilmesi ve projelerde teklif hazırlama aşamasından, uygulamaya kadar tüm süreci yönetebiliyoruz

PARTNERSHIP ESTABLISHMENT

Firmaların ürün ve hizmetlerine yönelik Türkiye veya bölge ülkelerde iş ortaklıkları kuruyor ve bu işleri onlar adına yönetiyoruz

JOINT INVESTMENT, M&A

Yenilikçi yönü kuvvetli ve gelir modeli mantıklı yeni teknoloji ürün ve hizmetlere sahip girişimlere yatırım yapıyor veya birleşme ve satınalma süreçlerini yönetiyoruz.

INTERNATIONALIZATION

Şirketlere mevcut veya yeni ürünleri ile ilgili uluslararası pazarlara erişim modellerini belirliyor, ilişkileri kuruyor ve yönetiyoruz.

References

Samsung
Eutelsat
Foxconn
Centile
Detecon
Bilisim
Med Idea
Bonbon Tech
Topaz
Beta

TRAINING

Acmena, şirketlerdeki üst düzey yönetim ekibinin, hızla önemi artan sayısallaşmaya hazır olması ve sayısallaşma dönüşüm programlarının hızla uygulayabilmesi için, yönetici seviyesinde aşağıdaki 4 ana modülden oluşan “Sayısal Dönüşüm Modelleri” üzerine eğitimler vermektedir.

Müşterilere yönelik dış süreçlerde farklılık ve etkinlik kazanılması için

Dijital İş Modeli

 

İç süreçlerde (İK, Finans, ar-ge vb.) verimlilik ve rekabetçilik kazanılması için

Dijital İşletme Modeli

 

Üst yönetim ve liderlerin kurumsal yönetişim kriterlerini sayısal ortama uygun hale getirmeleri, becerilerini geliştirmeleri ve değişim haritalarını düzenleyebilmesi için

Dijital Yönetim Modeli

 

Teknolojinin iş süreçleri üzerindeki etkilerinin liderler tarafından benimsenmesi ve uygulanması

Teknoloji Modeli

ACMENA FOUNDERS

SUAT BAYSAN
CEO & FOUNDER
ALPEREN OZ
ANALYST & FOUNDER